środa, 12 marca 2008

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2007 roku

Wyniki badania opinii konsumentów o rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2007 roku.

W dniach 11-13 grudnia 2007 roku na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. przeprowadziło badanie ankietowe, którego głównym celem było poznanie opinii konsumentów w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz ocena preferencji konsumentów.

Badanie przeprowadzono na 1500 osobowej próbie wylosowanej z populacji ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej. Reprezentatywny dobór próby pozwala na przełożenie wyników otrzymanych w badaniu na całą populację Polski.

Główne wnioski z raportu.

dodajdo.com

Brak komentarzy: