czwartek, 20 marca 2008

Telekomunikacja - raport Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przygotowała raport dotyczący telekomunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej.


W Polsce tylko 8% to łącza szerokopasmowe (przyrost w stosunku do roku ubiegłego o 3 punkty procentowe), co stawia nas w szeregu krajów o najniższym wskaźniku.
Gorsza od nas jest jedynie Bułgaria. Średnia w Europie to 20%.


W lipcu 2007 r. Dania i Holandia miały najwyższe wskaźniki penetracji na świecie, a szereg innych państw członkowskich UE należało do grona liderów. Wprawdzie USA i Korea Południowa również poprawiły swoje wyniki w 2007 r., jednak osiem krajów UE posiada obecnie wyższy wskaźnik penetracji niż USA.

Rynek polski - streszczenie.

dodajdo.com

Brak komentarzy: