środa, 30 kwietnia 2008

Komórki w służbie ONZ


Fundacja Narodów Zjednoczonych opublikowała raport Wireless Technology for Social Change: Trends in NGO Mobile Use. Raport dotyczy korzystania z technologii bezprzewodowych przez agencje pozarządowe na potrzeby realizacji założeń programu Millenium Development, głównie w krajach afrykańskich i azjatyckich.

dodajdo.com

Brak komentarzy: