wtorek, 6 maja 2008

Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów EuropyUKE przedstawiło analizę penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy.

Celem analizy było przedstawienie wybranych faktów dotyczących liczby użytkowników telefonii ruchomej w Polsce na tle krajów Europy.

Analiza przedstawiona została w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym, na trzech poziomach:

- na poziomie rynku krajowego w latach 1997 – 2007,
- na poziomie krajów Unii Europejskiej w roku 2007,
- na poziomie krajów Centralnej i Wschodniej Europy w latach 2002 – 2012.

W opracowaniu wskazane zostały m.in. różnice w zakresie nominalnej i rzeczywistej penetracji rynku, z założeniem, iż przez penetrację:

- nominalną należy rozumieć powszechnie stosowaną, tj. odnoszącą się do wszystkich zarejestrowanych klientów sieci telefonii ruchomych do ogółu ludności,
- rzeczywistą należy rozumieć odnoszącą się do aktywnych klientów sieci telefonii ruchomych do ogółu ludności, gdzie aktywny klient każdorazowo definiowany jest wg indywidualnych założeń podmiotu dokonującego kalkulacji.

Pełny raport z analizy.

dodajdo.com

Brak komentarzy: