sobota, 17 maja 2008

P.E.O.P.L.E.


Wielu konsumentów może kochać marki, ale marki rzadko odwzajemniają miłość…
Ross Popoff-Walker przygotował prezentację dotyczącą marki w obecnym świecie. Stworzył skrót P.E.O.P.L.E.

Participate in conversations, rather than just being a subject of them.
Embrace and accept how other people interact with your brand – never try to censor consumers.
Open-Up your company’s processes and become a transparent organization.
Platform, as in become a platform for consumers to communicate with each other, and to express themselves.
Listen closely to what consumers are saying about your brand.
Empower consumers to become advocates, rather than just fans.

W moim tłumaczeniu:

• bierz udział w rozmowie, raczej niż bądź jej tematem
• zaakceptuj to, jak ludzie obchodzą się z twoją marką, nigdy nie próbuj ich powstrzymywać
• upublicznij swoje procesy, stań się firmą otwartą
• stań się platformą dla konsumentów do komunikacji między sobą i wyrażania swoich opinii
• słuchaj uważnie co konsumenci mają do powiedzenia na temat twojej marki
• upoważnij klientów do zostania adwokatami twojej marki, a nie tylko fanami

dodajdo.com

Brak komentarzy: