środa, 21 maja 2008

Piractwo w Polsce


W porównaniu do 2006 roku procent pirackiego oprogramowania w Polsce zainstalowanego w komputerach osobistych w roku 2007 nie zmieniła się, pozostając na poziomie 57%.
Straty poniesione przez producentówoprogramowania w Polsce wzrosły do poziomu 580 mln $.


Po raz piąty Business Software Alliance publikuje roczny raport prezentujący stopę piractwa komputerowego na świecie. Badanie objęło 108 krajów i zostało przeprowadzone przez IDC, największą, niezależną firmę badawczą rynku IT.

“Po trzech latach spadku stopy piractwa o jeden procent rocznie, staneliśmy na poziomie 57%. Można zatem mówić o zatrzymaniu tendencji spadkowej. To niepokojący sygnał, zważywszy że stopa piractwa komputerowego w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej, a w państwach Unii, w których poziom ten jest wyższy, tj. w Bułgarii, Rumunii i Grecji, odnotowano spadek” - powiedział Jarosław Kierczuk (Autodesk), przewodniczący polskiego komitetu BSA.
Piractwo komputerowe wpływa nie tylko na dochody przemysłu komputerowego. Z innego raportu BSA opublikowanego w tym roku wynika, iż ograniczenie piractwa komputerowego w ciągu czterech kolejnych lat w Polsce o 10% przyczyniłoby się do wzmocnienia krajowego sektora informatycznego (IT) poprzez zasilenie polskiej gospodarki kwotą 2,68 mld złotych oraz powstaniem blisko dwóch tysięcy nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Przy 10-procentowym obniżeniu piractwa Skarb Państwa uzyskałby wpływy z podatków na poziomie ok. 270 milionów złotych.
Bartosz Malinowski (Adobe), wiceprzewodniczący polskiego komitetu BSA zauważa, że o skali problemu przyzwolenia społecznego w Polsce na kradzież własności intelektualnej, w tym na piractwo komputerowe, nświadczy fakt, że w naszym kraju bardzo często do naruszenia praw autorskich producentów oprogramowana dochodzi w firmach, które żyją właśnie z własności intelektualnej, takich jak agencje reklamowe, studia graficzne czy firmy architektoniczne.

Kluczowe wnioski z raportu:

• Spośród 108 krajów objętych badaniem, stopa piractwa komputerowego spadła w 67 z nich, a wzrosła tylko w 8. Jednakże w związku z tym, że rynek komputerowy rozwija się szybciej w krajach o wysokim poziomie piractwa komputerowego, to w skali globalnej w porównaniu do 2006 roku, stopa piractwa wzrosła o trzy punkty procentowe do 38% w 2007 roku.
• W regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE), kraje o najwyższej stopie piractwa to Armenia 93%, Mołdawia 92% i Ukraina 83%. Natomiast, najniższy poziom piractwa odnotowano w Czechach 39%, na Węgrzech 42% oraz na Słowacji 45%.

Według BSA warunkami obniżenia piractwa są (1) edukacja użytkowników w zakresie wartości i znaczenia własności intelektualnej oraz zagrożeń związanych w korzystaniem z nielegalnego oprogramowania w ujęciu bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności prawnej, (2) zwiększenie wydajności wymiaru sprawiedliwości oraz (3) wsparcie ze strony administracji publicznej poprzez konsekwentną realizację strategii zwalczania piractwa intelektualnego.
Bartłomiej Witucki, rzecznik BSA w Polsce konkluduje: „Wskaźnik piractwa w Polsce potwierdza obawy, że nie uda się zejść poniżej 50-procentowej stopy piractwa dopóki będzie panować społeczne przyzwolenie na kradzież własności intelektualnej. Drugim najważniejszym problemem jest przewlekłość postępowań sądowych. W przeciwieństwie do pierwszego problemu, który wymaga długotrwałej edukacji użytkowników, ten drugi wydaje się możliwy do zredukowania w stosunkowo krótkim czasie. Wymaga to jednak radykalnego usprawnienia pracy sądów”.
Raport BSA obejmuje wszelkie oprogramowanie instalowane w komputerach osobistych, w tym laptopach oraz innych urządzenia przenośnych. Nie obejmuje natomiast serwerów oraz systemów typu mainframe. IDC uzyskane dane statystyczne konsultuje z analitykami z 60 krajów w celu potwierdzenia globalnych trendów.
Więcej szczegółów na: www.bsa.org/globalstudy.
/informacja prasowa BSA/

dodajdo.com

Brak komentarzy: