piątek, 16 maja 2008

Polacy w sieci - raport CBOS


CBOS udostępnił raport Polacy w sieci.

Główne spostrzeżenia wynikające z badania:

- większość dorosłych Polaków (57%) ma w swoim gospodarstwie domowym komputer osobisty. Od ubiegłego roku grupa ta zwiększyła się o 6 punktów procentowych. Dostęp do internetu ma w domu blisko połowa ogółu dorosłych (48%).

- z internetu korzysta ponad dwie piąte ankietowanych (44%), czyli o 7 punktów procentowych więcej niż w marcu 2007 roku.

- w miesiącu poprzedzającym sondaż około dwóch piątych dorosłych Polaków (39%) używało e-maila. Co czwarty sprawdzał pocztę codziennie.

- jedna piąta respondentów (21%), czyli blisko połowa internautów, zarejestrowała się w jakimś portalu społecznościowym (np. Nasza-klasa, MySpace lub podobnym). Najczęściej chcą oni odnawiać dawne znajomości, nawiązać kontakty, słuchać muzyki, oglądać filmy lub zdjęcia, czytać teksty. Korzystają z tych serwisów także w celach
zawodowych.

- od ubiegłego roku przybyło osób robiących zakupy przez internet. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 15% ogółu dorosłych kupiło coś w sieci. Najczęściej były to książki lub płyty, a także sprzęt elektroniczny oraz odzież i obuwie. Ogółem większość internautów kupiła coś za pośrednictwem internetu, natomiast co piąty coś sprzedał.

- Rośnie liczba połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci. Blisko dwie piąte dorosłych internautów (17% wszystkich respondentów)w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie prowadziło przez internet rozmowy telefoniczne korzystając z komunikatorów takich jak np. Skype.

dodajdo.com

Brak komentarzy: