czwartek, 5 czerwca 2008

Broadband - raport OECDOECD opublikowało raport „Wzrost broadbandu w krajach OECD”. Liczba użytkowników broadbandu osiągnęła w grudniu 2007 235 milionów (kraje OECD), co daje 20 użytkowników na 100 mieszkańców.

- Dania, Holandia, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Finlandia, Korea i Szwecja mają największą penetrację – 30 użytkowników na 100 mieszkańców

- największe przyrosty użytkowników zanotowano w Luksemburgu, Niemczech i Irlandii – każdy kraj dodał 5 użytkowników na 100 w ciągu ostatniego roku

- największym rynkiem pod względem nasycenia broadbandu są USA – prawie 70 mln mieszkańców ma dostęp szerokopasmowy do internetu

- Polska pod względem nasycenia broadbandu znajduje się na końcowym miejscu – gorzej jest tylko w Turcji, Słowacji, Grecji i Meksyku

Pełny raport.

dodajdo.com

Brak komentarzy: