sobota, 12 lipca 2008

Kapitał Intelektualny Polski - raport


Projekt Kapitał Intelektualny Polski jest przedsięwzięciem mającym na celu zwrócenie uwagi polityków, mediów i liderów opinii publicznej na rolę oraz znaczenie jakości i poziomu kapitału intelektualnego. Ma to wpływ na rozwój całego kraju a zwłaszcza na uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie.Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, który ma charakter tzw. zielonego dokumentu (ang. green paper - http://en.wikipedia.org/wiki/Green_paper) tzn., że jego celem nie jest przedstawienie propozycji konkretnych rozwiązań, a raczej zainicjowanie debaty publicznej. Debaty poświęconej przyszłemu rozwojowi Polski jako nowoczesnej gospodarki opartej wiedzy. Choć na etapie powstawania, zagadnienia poruszane w raporcie były konsultowane z przedstawicielami odpowiednich resortów, raport "Kapitał Intelektualny Polski" nie jest dokumentem rządowym. Jest dokumentem eksperckim służącym za inspirację przy planowaniu polityk przez rząd. Raport "Kapitał Intelektualny Polski" powstał przy udziale ekspertów ZDS oraz zaproszonych ekspertów zewnêtrznych.

Raport składa się z trzech części:

- wstępu, który mówi o tym dlaczego raport powstał i przedstawia podstawowe pojęcia oraz metodę jaką posłużono się, dla oceny kapitału intelektualnego Polski;

- diagnozy, która wskazuje kluczowe wyzwania związane z budowaniem kapitału intelektualnego Polski;

- rekomendacji, które zawierają propozycję siedmiu priorytetowych działań, jakie muszą być podjęte by sprostać stojącym przed Polską wyzwaniom.

dodajdo.com

Brak komentarzy: