czwartek, 16 października 2008

Raport firmy Jobs4 o planach zawodowych internautów i branżowych portalach pracy

Wierni branży, niewierni firmie

Tylko co piąty pracujący internauta bierze pod uwagę zmianę branży - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Jobs4, właściciela portali rekrutacyjnych dla przedstawicieli branż IT, sprzedaż i finanse.

Eksperci Jobs4 zapytali pracujących internautów o ich plany zawodowe. Co czwarty zainteresowany zmianą pracy dokładnie wie, w jakiej firmie i na jakim stanowisku chciałby pracować za dwa lata. Kolejne 42% pytanych wie „mniej więcej” co chciałoby robić za dwa lata, choć nie ma jeszcze sprecyzowanych planów. Mężczyźni są w tej kwestii bardziej zdecydowani od kobiet, częściej potrafili określić dwuletnie cele zawodowe.

Tylko 15% internautów zdecydowanie nie jest zainteresowanych zmianą pracy. Pozostali badani szukają aktywnie nowego zajęcia (18%), przeglądają oferty bądź deklarują otwartość na ciekawe propozycje (67%). Większość (79%) skupia się na szukaniu nowych wyzwań w ramach dotychczasowej branży.

Ogłoszenie idealne

W badaniu internauci wskazali także, na co zwracają uwagę analizując ogłoszenia rekrutacyjne. - Na pierwszym miejscu jest lokalizacja przyszłego miejsca pracy – mówi Adam Wielebski, prezes spółki Jobs4, prowadzącej portale pracy dla przedstawicieli branż IT (www.jobs4it.pl), sprzedaż (www.jobs4sales.pl) i finanse (www.jobs4finance.pl). Drugą, równie ważną dla badanych informacją jest wysokość wynagrodzenia. Z naszych obserwacji wynika, że danych o zarobkach nie ma w 99% ogłoszeń o pracę.


Wykres 1. Pytanie: Wyobraź sobie, że znajdujesz ofertę pracy z Twojej branży. Na które informacje zwrócisz uwagę w pierwszej kolejności?Źródło: Gemius AdHoc, wrzesień 2008 N = 1753 respondenci szukający pracy lub potencjalnie zainteresowani zmianą pracy, dane nie sumują się do 100, gdyż badani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Rekrutacja szyta na miarę

Najpopularniejszym miejscem przeglądania ofert rekrutacyjnych są portale poświęcone pracy, tam szuka ich 82% respondentów. Zdecydowana większość badanych (95%), zainteresowanych zmianą pracy, deklaruje, że chciałaby przeglądać oferty w serwisie rekrutacyjnym dedykowanym swojej branży.

Wykres 2. Pytanie: Wyobraź sobie, że powstaje branżowy portal pracy, poświęcony Twojej branży. Czy byłbyś zainteresowany przeglądaniem w nim ofert pracy?

Źródło: Gemius AdHoc, wrzesień 2008 N=1753 – respondenci szukający pracy lub potencjalnie zainteresowani zmianą pracy

Portale pracy, poświęcone konkretnej branży, bądź dedykowane określonej grupie społecznej od lat zdobywają popularność w Stanach Zjednoczonych. Według szacunków, w 2004 roku należało do nich 40% rynku portali rekrutacyjnych, dwa lata później udział ten zwiększył się do 64%. Amerykanie mogą więc wybierać spośród wielu serwisów. Portale rekrutacyjne, obok informatyków (dice.com), lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów (allhealthcareJobs.com) czy wykwalifikowanych urzędników (govermentJobs.com) mają tu na przykład emerytowani wojskowi (VetJobs.com) czy fryzjerzy (stylistjobs.com). W Stanach wiele portali pomaga teŜ znaleźć pracę w określonym regionie geograficznym (np. w JobCircle.com wyniki można zawęzić do kodu pocztowego, regionu bądź odległości nie większej niż np. 10 mil od miejsca zamieszkania).

- Zjawisko specjalizacji portali rekrutacyjnych dotarło też do naszego kraju, ale na razie na znacznie mniejszą skalę. Badania Jobs4 potwierdzają, że polscy internauci chcą korzystać z branżowych portali pracy. Widać to także we wskaźnikach oglądalności serwisów www.jobs4it.pl czy www.jobs4sales.pl – mówi Adam Wielebski.

Aktywni sprzedawcy i zapobiegliwi informatycy

W Polsce największy wybór „własnych” portali rekrutacyjnych mają przedstawiciele branż sprzedaż i IT. - To odzwierciedlenie tendencji rynkowych, przedstawiciele tych branż to najczęściej poszukiwani specjaliści – mówi Wielebski. Firma Jobs4 zbadała plany zawodowe przedstawicieli tych branż. Handlowcy szukają pracy zdecydowanie aktywniej niż przedstawiciele IT. Jedna trzecia ankietowanych z branży sprzedażowej właśnie szuka nowej pracy. 26% szukających dokładnie wie, w jakiej firmie i na jakim stanowisku chciałoby pracować za dwa lata.

Chociaż w branży IT tylko co dziesiąty badany szuka pracy aktywnie, to 48% deklaruje, że „generalnie nie szuka pracy, ale przegląda ogłoszenia”. - Programiści, webdeveloperzy czy administratorzy sieci są w bardzo komfortowej sytuacji, nie muszą się obawiać o swoje stanowiska – komentuje wyniki badań Adam Wielebski. Nie oznacza to jednak, że karierę pozostawiają losowi. Nasze badanie pokazuje, że choć specjaliści z branży IT są rozchwytywani, to nie rezygnują z przeglądania ogłoszeń, w poszukiwaniu wyzwań zawodowych na miarę ich, często unikalnych, umiejętności. 70% handlowców i 93% informatyków nie zamierza w ciągu najbliższych kilku lat zmieniać branży. Przedstawiciele obu branż chętnie szukaliby pracy poprzez dedykowany portal, a wśród jego największych zalet specjaliści wymieniają możliwość szybszego dotarcia do interesujących ofert oraz dostęp do wielu ogłoszeń, odpowiadających ich umiejętnościom. Te same zalety branżowych portali wskazują wszyscy ankietowani.

Informacje o badaniu:

Celem badania było określenie świadomości, sposobu postrzegania i preferencji dotyczących branżowych portali pracy wśród badanych. Dodatkowo sprawdzono także ich preferencje dotyczące szukania pracy i rozwoju zawodowego. Badanie zrealizowała we wrześniu 2008 firma Gemius. Analiza objęła 2003 internautów w wieku 25-45 lat z wykształceniem wyższym, aktywnych zawodowo lub poszukujących pracy.

O Jobs4

Spółka Jobs4.pl prowadzi trzy branżowe portale pracy: www.jobs4it.pl dla sektora IT, www.jobs4sales.pl dla sprzedaży oraz www.jobs4finance.pl dla branży finansowej. Wszystkie serwisy, skierowane do specjalistów, zawierają starannie wyselekcjonowane oferty pracy z danej branży. Nowością jest klasyfikacja ogłoszeń rozbudowana według specjalizacji zawodowej. Serwisy, ułatwiając rekrutację na wyspecjalizowane stanowiska w branży, cieszą się uznaniem wśród pracowników.

dodajdo.com

Brak komentarzy: