sobota, 31 stycznia 2009

Poradniki dla rodziców w internecie - raport Gemiusa

Co ósmy (12,01 proc.) internauta odwiedził we wrześniu 2008 serwisy parentigowe - wynika z badania Megapanel PBI/Gemius. Serwisy te cieszyły się przede wszystkim zainteresowaniem kobiet oraz osób między 25 a 34 rokiem życia.

Serwisy parentingowe to strony przeznaczone dla rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się potomstwa. Stanowią one źródło wiedzy i praktycznych porad związanych ze zdrowiem, rozwojem i wychowaniem dziecka.

Serwisy parentingowe odwiedzane są przede wszystkim przez kobiety, które we wrześniu 2008 stanowiły 64 proc. użytkowników badanych witryn. O dużej popularności tej kategorii witryn wśród internautek świadczą także inne wskaźniki: affinity index (129,13 - kobiety oraz 71,77 - mężczyźni), średni czas na użytkownika (31 minut 14 sekund - kobiety oraz 14 minut i 55 sekund - mężczyźni) oraz średnia liczba odsłon na użytkownika (28,18 - kobiety oraz 13,28 - mężczyźni). .


Witryny o tematyce rodzicielskiej cieszą się największą popularnością wśród internautów w wieku od 25 do 34 lat (dopasowanie użytkowników 32,81 proc. i affinity index 138,59).

Na popularność stron parentingowych wpływa również poziom wykształcenia internautów. Serwisy dla przyszłych i obecnych rodziców cieszą się największym zainteresowaniem wśród osób z tytułem licencjata. Zasięg w tej grupie internautów wyniósł 16,04 proc., a affinity index 133,54. Z zainteresowaniem spotkały się one również wśród internautów z wykształceniem wyższym magisterskim (zasięg 14,65 proc.) oraz niepełnym wyższym (14,38 proc.)

Analiza popularności serwisów dla przyszłych i obecnych rodziców w grupach internautów wyróżnionych według wielkości ich gospodarstwa domowego pokazuje, iż najbardziej zainteresowane tematem są osoby żyjące w trzy- i czteroosobowych gospodarstwach domowych (dopasowanie użytkowników odpowiednio 29,96 proc. i 28,74 proc.).


Analiza wskaźnika affinity index w wybranych kategoriach zawodowych pokazuje, iż serwisy parentingowe są najbardziej popularne wśród gospodyń domowych (affinity index - 214,98), osób bezrobotnych (affinity index - 168,82) oraz urzędników i pracowników administracji (affinity index - 167,24). Grupy zawodowe, które były najmniej zainteresowane tematem to kierownicy niższego szczebla, osoby fizyczne oraz emeryci i renciści.

Osoby odwiedzające serwisy parentingowe to użytkownicy, którzy znają internet. Aż 78,68 proc. użytkowników badanych witryn korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie, podczas gdy w całej populacji internautów odsetek ten jest niższy i wynosi 69 proc.

Na koniec warto się przyjrzeć popularności poszczególnych serwisów parentingowych. Największy zasięg wśród stron o tej tematyce odnotował serwis eDziecko.pl portalu Gazeta.pl - 4,32 proc. Drugie miejsce w rankingu zajęły serwisy parentingowe portalu Onet.pl (zasięg 3,96 proc.), trzecie przypadło witrynie babyboom.pl (zasięg 2,34 proc.).


Natomiast w rankingu najpopularniejszych stron parentingowych pod względem średniego miesięcznego czasu na użytkownika, prym wiedzie serwis internetowy dla kobiet w ciąży i młodych mam - Noworodek.pl. We wrześniu 2008 statystyczny internauta spędził na tej stronie 1 godzinę i 59 minut. Na drugim miejscu uplasowała się strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" (nasz-bocian.pl) ze średnim czasem na użytkownika 56 minut. Trzecie miejsce przypadło stronie darzycia.pl prowadzonej przez Centrum Pomocy Rodzicom Dzieci Niepełnosprawnych "Dar Życia" (średni czas na użytkownika - 53 minuty).

Affinity index - dopasowanie użytkownika grupy celowej na wybranych witrynach w stosunku do dopasowania polskich użytkowników grupy celowej w całym internecie.

Dopasowanie użytkownika - stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.

Średni czas na użytkownika (real user) - średni czas jaki przeciętny użytkownik spędził na wybranej witrynie w danym miesiącu.

Zasięg - stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu do całkowitej liczby internautów w wybranym okresie czasu.

Podstawą dla powyższej analizy są wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2008. Liczebność próby: N=16 530. Grupa objętych badaniem: wszyscy 7+. Zestawienie zostało przygotowane w oparciu o wyniki oglądalności witryn z niestandardowego drzewka agregatów ?Serwisy parentingowe? autoryzowanego przez Gemius SA. Drzewko agregatów nie zawiera wielu serwisów będących częścią większej witryny, które nie zostały wydzielone jako osobne węzły m.in. serwisy dla rodziców Wp.pl, Interia.pl, We-Dwoje.pl, Polki.pl, PoradnikZdrowie.pl, BycKobieta.pl, NaObcasach.pl, Rosset.pl. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i dobieranej przez PBC.

Źródło: audyt.gemius.pl.

dodajdo.com

Brak komentarzy: