sobota, 31 stycznia 2009

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku. Klienci indywidualni


UKE opublikowało raport z badania konsumenckiego "Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku. Klienci indywidualni" przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Głównym celem badania było poznanie opinii konsumentów w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz ocena preferencji konsumentów. Szczegółowe cele badawcze zostały określone w ramach czterech segmentów rynku telekomunikacyjnego.

RYNEK INTERNETU:

- Większość gospodarstw domowych (67,0%) deklaruje, że posiada w swoim gospodarstwie domowym komputer. Prawie cztery piąte (79,6%) gospodarstw domowych posiadających komputer ma w domu dostęp do sieci Internet.

- Większość Polaków korzystała z sieci Internet w ciągu ostatniego miesiąca (59,1%), z czego najwięcej osób łączyło się z siecią we własnym domu lub w pracy.

- Polscy użytkownicy Internetu, którzy korzystali z niego w ciągu ostatniego miesiąca, deklarują wysoką częstotliwość korzystania – 96,7% z nich korzysta z sieci internetowej przynajmniej raz w tygodniu. Warto zauważyć, że 67,2% osób korzysta z Internetu codziennie.

- Zdecydowana większość osób, które korzystają z Internetu w domu, posiada stałe łącze, głównie dostęp szerokopasmowy. Ponad połowa (52,0%) posiada dostęp poprzez łącze o prędkości od 256 kb/s do 1 Mb/s. Jedna trzecia (34,8%) posiadaczy stałych łączy używa połączeń o prędkości 1 Mb/s lub większej.

- Na rynku komunikatorów internetowych dwa programy są zdecydowanie częściej wykorzystywane niż narzędzia firm konkurencyjnych. W rozmowach tekstowych jest to Gadu-Gadu (88,0%), a w głosowych: Skype (78,7%).

dodajdo.com

1 komentarz:

Blogger pisze...

Quantum Binary Signals

Professional trading signals sent to your cell phone daily.

Follow our signals today & gain up to 270% per day.