sobota, 21 lutego 2009

Prywatność w internecieBurst Media zaprezentowała raport z badania on-line, przeprowadzonego w grudniu 2008, które dotyczyło prywatności w internecie. Badanie było przeprowadzone wśród ponad 4000 osób dorosłych (18 lat i starszych). W badaniu stwierdzono, że zdecydowana większość (80,1%) internautów jest zaniepokojona bezpieczeństwem swoich danych osobowych, takich jak wiek, płeć, dochody i zachowanie w internecie. Troska o bezpieczeństwo jest powszechne wśród wszystkich respondentów, jednak wzrasta wraz z wiekiem: wzrasta z 67,3% wśród respondentów 18-24 lat do 85,7% respondentów z grupy 55 lat i starszych.

- ponad 60% respondentów ma świadomość śledzenia, gromadzenia i udostępniania informacji pozyskanych w wyniku surfowania po internecie.

- respondenci nie widzą wartości w reklamach kierowanych do nich w oparciu o ich zachowanie w internecie

dodajdo.com

Brak komentarzy: