środa, 18 marca 2009

Badanie GfK Net Index – marzec 2009 r.


Gfk Polonia opublikowała wyniki badania Gfk Net Index za marzec 2009.

Internet najczęściej wykorzystują gospodarstwa domowe, w których jednocześnie jest kamera cyfrowa, laptop lub konsola do gier. Natomiast stosunkowo rzadziej w gospodarstwach domowych, w których jest zainstalowana telewizja kablowa lub satelitarna.

Te wyniki to doskonała ilustracja zjawiska rywalizacji dwu ważnych kanałów komunikacji. Od pewnego czasu wyraźnie widać, że oba te media sięgają po pozostający jeszcze w dyspozycji widzów i konsumentów ich wolny czas na konsumpcję mediów. Według naszych prognoz w bieżącym roku udział Internetu w ogólnej konsumpcji mediów będzie nadal rósł, także kosztem TV” – twierdzi Paweł Klimczewski, Business Development Manager z Działu Mediów. Dodaje także, że obecnie, inaczej niż w latach ubiegłych, korzystanie ze złącza internetowego nie jest już też statystycznie związane z posiadaniem telefonu stacjonarnego.

W marcu 2009 r. odsetek osób korzystających z Internetu wyniósł 58 procent. W kolejnym pomiarze zachowań związanych z korzystaniem z sieci - GfK Net Index - odnotowano wzrost liczby osób posługujących się Internetem. W Polsce jest obecnie 17,3 mln internautów w wieku 15 – 75 lat, to o 600 000 osób więcej niż w styczniowej fali badania. Zdecydowana większość z nich, bo aż 91 proc. korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu, a 59 proc. codziennie.

Z sieci najczęściej korzystają ludzie młodzi. Wśród osób w wieku 15-19 lat internauci stanowią 96 proc. W najstarszej grupie wiekowej 60-75 lat z Internetu korzysta zaledwie 14 proc. osób.

Najczęściej internautę można spotkać w Warszawie, aż 84 proc. warszawiaków korzysta z sieci. W miastach powyżej 500 000 mieszkańców 74 proc. ma dostęp do Internetu, na wsi 47 proc.

W miejscu zamieszkania z Internetu korzysta już ponad połowa ankietowanych (51 proc.), ponad jedna czwarta wykorzystuje sieć również w pracy, szkole lub na uczelni (26 procent), a 12 procent – w innych miejscach, takich jak kawiarenki, znajomi, rodzina, itp.

Rośnie liczba komputerów z dostępem do Internetu, jak również liczba osób które mają w domu do dyspozycji więcej niż jeden komputer z dostępem do sieci. W Polsce na 8,8 mln gospodarstw domowych, które korzystają z Internetu, przypada 10,8 mln komputerów.

Największa grupa użytkowników (86 proc.) używa Internetu do korzystania z poczty elektronicznej. Dla prawie 70 proc. sieć to źródło rozrywki, plotek i ciekawostek. 67 proc korzysta z komunikatorów internetowych. Nieco ponad 40 proc. internautów wykorzystuje Internet do dokonywania operacji finansowo-bankowych. Co trzeci ankietowany odwiedza aukcje internetowe, a jedna piąta korzysta z serwisów peer-to-peer w celu wymiany plików np. z muzyką lub filmami. Tylko 2 proc internautów decyduje się na zakup w sieci artykułów żywnościowych.

Informacje o badaniu

Badanie realizowane jest na próbie 950 osób metodą CAPI, cyklicznie co miesiąc. Dotyczy zachowań Polaków związanych z korzystaniem z Internetu.

dodajdo.com

Brak komentarzy: