poniedziałek, 2 marca 2009

Rok 2019 oczami Microsoftu

<a href="http://video.msn.com/?mkt=en-GB&playlist=videoByUuids:uuids:a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&showPlaylist=true&from=shared" target="_new" title="Future Vision Montage">Video: Future Vision Montage</a>

Microsoft Office Lab zaprezentował video pod tytułem 2019. To spojrzenie na to jak mogą ewaluować dzisiejsze prototypy niektórych rozwiązań technologicznych.

dodajdo.com

Brak komentarzy: