wtorek, 28 kwietnia 2009

IAB Polska rekomendacje


IAB Polska opublikowało 2 rekomendacje dotyczące wyboru agencji interaktywnej oraz dobrych praktyk w e-mail marketingu.

Wybór agencji interaktywnej:

- rekomendowana ścieżka prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia przetargu dotyczącego wyboru agencji interaktywnej

- umowa o zachowaniu poufności (szablon)

- RFI (reguest for information) - propozycja dokumentu

- RFP (reguest for proposal) - propozycja dokumentu

Dokument dobrych praktyk e-mail marketingu to wspólne opracowanie członków grupy roboczej, do której należą agencje e-mail marketingowe, domy mediowe oraz wydawcy wykorzystujący aktywnie pocztę elektroniczną jako kanał komunikacji marketingowej. Celem jego powstania było stworzenie jasnych i precyzyjnych reguł, do których powinny stosować się wszystkie podmioty oferujące i wykorzystujące e-mail marketing w działaniach promocyjnych.

Dobre praktyki e-mail marketingu.

dodajdo.com

1 komentarz:

Blogger pisze...

Quantum Binary Signals

Get professional trading signals delivered to your mobile phone every day.

Start following our trades NOW and gain up to 270% daily.