poniedziałek, 1 czerwca 2009

Czas na e-ubezpieczenia!

W najbliższej przyszłości zakupem ubezpieczenia przez internet zainteresowanych jest około 20 proc. internautów w wieku co najmniej 25 lat, którzy w ciągu pół roku następującego po badaniu zamierzają nabyć jakieś ubezpieczenie. Nadal jednak mocno trzymają się tradycyjne metody sprzedaży – kupnem polisy u doradcy ubezpieczeniowego lub bezpośrednio w siedzibie ubezpieczyciela zainteresowanych jest 47 proc. badanych.

Prawie co piaty użytkownik sieci w wieku 25 lat i więcej (18 proc.) zamierza w ciągu pół roku następującego po badaniu zakupić jakieś ubezpieczenie. Największy odsetek badanych planujących kupno jakiejś polisy zamierza nabyć ubezpieczenie komunikacyjne/samochodowe (55 proc.) lub ubezpieczenie mieszkaniowe (29 proc.).

Większość (53 proc.) internautów w wieku co najmniej 25 lat nim wybierze firmę, w której wykupi polisę, poszukuje informacji o ubezpieczycielach w sieci. Drugim źródłem informacji są znajomi oraz rodzina (41 proc.).

Największa popularnością wśród internautów w wieku co najmniej 25 lat planujących nabyć jakąś polisę cieszą się tradycyjne metody zakupu ubezpieczeń - bezpośrednio
u doradcy ubezpieczeniowego lub w siedzibie ubezpieczyciela. Średnio co piąta badana osoba planująca kupić jakieś ubezpieczenie, rozważa nabycie go w sieci.

„Z badań Gemius wynika, że warto wziąć pod uwagę potrzeby klientów i zainwestować w kanał sprzedaży ubezpieczeń przez internet. Warto dowiedzieć się także, dlaczego internauci rozważają nabycie polisy przez internet oraz poznać obawy potencjalnych klientów związane z tym sposobem zakupu.”, powiedział Artur Michalak, ekspert branży finansowej w Gemius SA.

Największy odsetek internautów w wieku 25 lat i więcej rozważających kupno ubezpieczenia w sieci bierze pod uwagę ten sposób zakupu ze względu na oszczędność czasu (48 proc.), możliwość załatwienia formalności bez konieczności wychodzenia
z domu (41 proc.), wygodę i spokój – łatwiej przeanalizować pewne rzeczy w domu
(38 proc.) oraz niższe opłaty za ubezpieczenie (37 proc.).

PZU NADAL NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM POLSKIEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ

W pytaniu o to, jaką firmę ubezpieczeniowa znasz, aż 82 proc. badanych wskazało na PZU. Na kolejnych pozycjach, jeśli chodzi o rozpoznawalność, znalazły się Commercial Union (74 proc.), Warta (74 proc.) oraz Allianz (73 proc.). Największy odsetek badanych, planujących nabyć jakieś ubezpieczenie, rozważa jego zakup w PZU. W przypadku ubezpieczeń NNW (poza samochodowymi) oraz ubezpieczeń podróżnych/turystycznych podobny odsetek badanych bierze pod uwagę kupno ubezpieczenia w PZU, Allianz lub Warcie, choć także w przypadku tych ubezpieczeń PZU zachowuje pozycję lidera.

Wykres 1. Znajomość firm oferujących ubezpieczenia (top 10)
„Które z poniższych firm oferujących ubezpieczenia znasz przynajmniej ze słyszenia?”N=5 590 – wszyscy badani. Odsetki na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: gemiusReport „Plany ubezpieczeniowe internautów”, marzec – kwiecień 2009

Informacja o badaniach:

gemiusReport „Finanse i plany finansowe internautów” - badanie zrealizowano za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 20 marca do 8 kwietnia 2009 roku. W ramach badania zebrano 7 595 kwestionariuszy wypełnionych
w całości przez interenautów w wieku co najmniej 18 lat. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie badania omnibusowego. Przedstawiana pod wykresami liczba respondentów (N), będącą podstawą procentowania, dotyczy danych nieważonych.

gemiusReport „Plany ubezpieczeniowe internautów” – badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 27 marca do 15 kwietnia 2009 roku. Analizą objęto odpowiedzi 5 590 internautów w wieku co najmniej 25 lat, którzy wypełnili kwestionariusz do końca. W grupie tej 1 033 respondentów deklarowało, że w ciągu „najbliższego pół roku” planuje kupno jakiegoś ubezpieczenia. Aby dane były reprezentatywne dla ogółu internautów odpowiedzi badanych analizowano
z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie badania omnibusowego. Przedstawiana pod wykresami liczba respondentów (N), będącą podstawą procentowania, dotyczy danych nieważonych.

dodajdo.com

Brak komentarzy: