poniedziałek, 1 czerwca 2009

Finanse i plany finansowe internautów

Kryzys daje się we znaki już co trzeciemu dorosłemu internaucie. Zachowujemy jednak optymizm!

Wyniki badania gemiusReport „Finanse i plany finansowe internautów”, marzec-kwiecień 2009, badającego nastroje ekonomiczne polskich internautów w obliczu kryzysu finansowego

Wydatki na żywność, stałe opłaty, leki oraz inne artykuły pierwszej potrzeby to dziedziny życia, w których internauci najbardziej odczuwają skutki kryzysu finansowego. Takiej odpowiedzi udzieliła jedna piąta (24 proc.) użytkowników sieci powyżej 18 roku życia, która dostrzega negatywne konsekwencje załamania gospodarczego. W mniejszym lub większym stopniu, kryzys dotyka co trzeciego dorosłego internautę.

Konsekwencje pogarszające się sytuacji gospodarczej częściej dostrzegają kobiety
(34 proc.) niż mężczyźni (28 proc.). Odsetek osób odczuwających skutki załamania gospodarczego wzrasta wraz z wiekiem internautów.

„W Polsce to kobiety najczęściej zajmują się domem i są odpowiedzialne za codzienne zakupy. Można więc przypuszczać, że dlatego właśnie ta grupa częściej zauważa wzrost cen.”, powiedział Michał Araszkiewicz, badacz z Gemius SA.

Badani skarżyli się na wzrost wydatków, związanych z codziennymi zakupami bądź informowali, że na nich oszczędzają np. wybierając tańsze produkty. Takiej odpowiedzi udzieliła jedna piąta (24 proc.) badanych doświadczających skutków kryzysu gospodarczego w swoim życiu prywatnym. Przekłada się to na około 7 proc. wszystkich respondentów.

Wykres 1. Najczęściej wskazywane efekty kryzysu finansowego
„W jakich dziedzinach życia najbardziej odczuwasz skutki kryzysu finansowego?”N=2 299, badani, którzy odczuwają w życiu codziennym skutki kryzysu finansowego.
Źródło: Gemius SA, badanie gemiusReport „Finanse i plany finansowe internautów”, marzec-kwiecień 2009


KRYZYS W PRACY? TO MNIE NIE DOTYCZY

Zaskakujące jest to, że tylko 7 proc. dorosłych internautów, którzy odczuwają w życiu codziennym skutki kryzysu finansowego, uważa, że kryzys ma wpływ na ich pracę i życie zawodowe. Najczęściej wskazywali oni na pogorszenie sytuacji w firmie czy branży,
w której pracują, oraz uskarżali się na kłopoty ze znalezieniem pracy, przypadki obniżenia zarobków czy problemy z wypłatą.

„Dziedziny życia, w których kryzys jest odczuwalny to między innymi konieczność zrezygnowania z wydatków „okazjonalnych”, takich jak wycieczki, sprzęt elektroniczny, samochody, itp. To pokazuje, że w większości polskich firm kryzys jest pretekstem do racjonalizacji kosztów, choć oczywiście są branże, np. budownictwo czy motoryzacja, w których wpływ spowolnienia gospodarczego jest ewidentny”, powiedział Artur Michalak, ekspert branży finansowej w Gemius SA.

KRYZYS NAM NIE STRASZNY!

Internauci są podzieleni w postrzeganiu swojej przyszłości. Jedna czwarta respondentów przewiduje, że pod koniec 2009 roku będzie wiodło się im lepiej, jedna piąta sądzi odwrotnie. Natomiast 22 proc. badanych uważa, że ich sytuacja ekonomiczna nie ulegnie zmianie.

Wykres 2. Przewidywana sytuacja finansowa pod koniec 2009 roku
„Jak sądzisz, jaka będzie Twoja sytuacja finansowa pod koniec 2009 roku?”N=7 595, wszyscy badani
Źródło: Gemius SA, badanie gemiusReport „Finanse i plany finansowe internautów”, marzec-kwiecień 2009


Mężczyźni postrzegają swoją przyszłość finansową bardziej optymistycznie niż kobiety. Pozytywnie myślenie w tej kwestii charakteryzuje również osoby w wieku 18 – 34 lat. Największymi pesymistami są internauci w wieku 45 lat i więcej – jedna trzecia (34 proc.) z nich uważa, że ich sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu, a jedynie co szósty (16 proc.) sądzi, iż ulegnie ona polepszeniu.

Informacje o badaniu gemiusReport „Finanse i plany finansowe internautów”, marzec-kwiecień 2009

Celem badania gemiusReport „Finanse i plany finansowe internautów”, marzec-kwiecień 2009 było poznanie stosunku pełnoletnich internautów do najważniejszych produktów finansowych i ubezpieczeniowych oraz ich planów finansowo-ubezpieczeniowych na najbliższe pół roku. W tegorocznej edycji badania internauci zostali również poproszeni o określenie, w jakim stopniu odczuwają kryzys finansowy w codziennym życiu, a także jak prognozują swoją sytuację finansową na koniec 2009 roku.

Badanie zrealizowano za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 20 marca do 8 kwietnia 2009 roku. W ramach badania zebrano 7 595 kwestionariuszy wypełnionych w całości przez interenautów w wieku co najmniej 18 lat. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie badania omnibusowego. Przedstawiana pod wykresami liczba respondentów (N), będącą podstawą procentowania, dotyczy danych nieważonych.

dodajdo.com

Brak komentarzy: