czwartek, 27 sierpnia 2009

Analiza cen mobilnego Internetu


Prezes UKE przedstawia analizę cen usług bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej.

Celem analizy jest przedstawienie aktualnych cen usług mobilnego Internetu w Polsce. W analizie zaprezentowane zostały tzw. średnie miesięczne wydatki, jakie klient musi ponieść, aby przy określonych warunkach móc skorzystać z usług mobilnego Internetu w poszczególnych sieciach krajowych operatorów.

Z analizy wynika, że systematyczny wzrost zainteresowania konsumentów usługami mobilnego Internetu wymusza na operatorach aktywną walkę o potencjalnych klientów. W okresie od czerwca 2008 do czerwca 2009 roku na krajowym rynku podwoiła się liczba modemów bezprzewodowego Internetu, a nasycenie usługami osiągnęło blisko 5 procent.

Analiza cen mobilnego Internetu.

dodajdo.com

Brak komentarzy: