piątek, 18 września 2009

Usługi szerokopasmowe w Polsce w latach 2010-2012.


Prezes UKE przedstawił informację o szacowanym wzroście popytu na usługi szerokopasmowe w Polsce w latach 2010-2012.

UKE szacuje, że całkowity wzrost popytu na stacjonarne usługi szerokopasmowe w latach 2010 - 2012 wyniesie od 1,1 miliona do 1,5 miliona dostępów, a popyt na usługi mobilnego dostępu szerokopasmowego może spowodować wzrost tego segmentu rynku o kolejny 1 milion dostępów.

Kluczowym czynnikiem wzrostu popytu na usługi dostępu do Internetu jest przyrost liczby gospodarstw domowych wyposażonych w komputery. Ich liczba najszybciej rośnie wśród najzamożniejszych gospodarstw domowych i jest najwyższa w rodzinach z dziećmi oraz w gospodarstwach składających się z trzech lub więcej osób. Najmniejszy przyrost liczby komputerów występuje w jednoosobowych gospodarstwach bez dzieci. Coraz mniej osób wskazuje przyczyny ekonomiczne jako powód nieposiadania komputera i dostępu do Internetu.

Z raportu wynika, że liczba nowych przyłączy realizowanych w technologii DSL nadal rośnie lecz dynamika przyrostu jest coraz niższa. Udziały poszczególnych technologii stacjonarnych pozostają na podobnym poziomie. Natomiast udziały dostępu mobilnego gwałtownie rosną, co jest wynikiem między innymi agresywnej polityki marketingowej, coraz częstszego postrzegania przez klientów Internetu mobilnego jako równorzędnego stacjonarnemu, wzrostu sprzedaży komputerów przenośnych oraz mody na mobilność, szczególnie wśród młodych ludzi.

Raport - Tempo wzrostu popytu na usługi szerokopasmowe.

dodajdo.com

1 komentarz:

Blogger pisze...

Quantum Binary Signals

Get professional trading signals delivered to your mobile phone daily.

Follow our signals right now & profit up to 270% a day.