czwartek, 8 października 2009

Polski rynek teleinformatyczny 2009Ericsson Consumer Lab ustalił, że w ciągu ostatnich 3 lat do korzystania z telefonów komórkowych najbardziej przekonały się osoby powyżej 50. roku życia, określone w badaniu jako „Tradycjonaliści”. To najszybciej rosnąca grupa użytkowników komórek, w której stopień penetracji wzrósł ponad dwukrotnie z 23% do 54%. Do korzystania z telefonii mobilnej nowych użytkowników mogą zachęcić niższe rachunki za połączenia. Umożliwia to rozwiązanie Dynamic Discount Solution firmy Ericsson.

85% Polaków korzysta z telefonów komórkowych. Oznacza to wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z 2006 roku. Największy wzrost został zaobserwowany wśród osób powyżej 50 roku życia, korzystających głównie z podstawowych funkcji telefonu, gdzie stopień penetracji osiagnął 54%.

Wzrostowi penetracji telefonów komórkowych w Polsce towarzyszy widoczny spadek posiadania telefonów stacjonarnych w domach. W aktualnym badaniu 58% respondentów zadeklarowało posiadanie telefonu stacjonarnego w domu. W analogicznym badaniu z 2006 roku taki fakt potwierdziło 65% respondentów.

W porównaniu z poprzednim badaniem wzrosła również długość rozmów przez telefon komórkowy, z 15 minut deklarowanych w 2006 do 26 minut w 2009 roku. To blisko 74% wzrost długości rozmów. Powiększył się parytet zarówno rozmów prywatnych jak i służbowych – z 4 do 9 minut w przypadku rozmów prywatnych i z 11 minut do 17 w przypadku rozmów służbowych. Na tle Europy rozmawiamy przez komórkę jednak wciąż rzadziej niż inne nacje – Niemcy rozmawiają przez 34 minuty, Szwedzi przez 41 minut a Włosi aż przez 56 minut.

Najwyższy wskaźnik wzrostu penetracji telefonii komórkowej odnotowano w grupie osób starszych (50+) korzystajacych z podstawowych funkcji telefonu. Penetracja w tej grupie wzrosła o 31 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem – z 23% do 54%.

Ericsson posiada w swoim portfolio rozwiązanie Dynamic Discount Solution, dzięki któremu operatorzy telekomunikacyjni mogą efektywniej wykorzystywać własną sieć i zachęcić użytkowników do jeszcze częstszego korzystania z komórek. Rozwiązanie to pozwala klientowi sprawdzić na wyświetlaczu swojego telefonu, jaki rabat przysługuje mu w danej chwili w określonym miejscu. Podczas małego ruchu w sieci ceny połączeń mogą być niższe nawet o 99 procent.

Rozwiązanie Dynamic Discount oznacza zupełnie nowy sposób wyceny usług telekomunikacyjnych, który motywuje użytkowników do nawiązywania połączeń w promocyjnych cenach. Operator, który zdecyduje się na wdrożenie Dynamic Discount w Polsce zyska istotną przewagę konkurencyjną.

dodajdo.com

Brak komentarzy: