czwartek, 11 lutego 2010

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r. - raport UKE

17 proc. osób uczestniczących w badaniu PBS wykonanym na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamierza w najbliższym czasie zmienić operatora obsługującego domowe telefony stacjonarne. Ponad jedna trzecia badanych w ogóle nie bierze pod uwagę innego operatora, co oznacza, że może zrezygnować z używania telefonu stacjonarnego. Jako alternatywnego operatora dla tej usługi respondenci wskazywali głównie Netię (25,6 proc.), Telefonię Dialog (5,1 proc.) oraz Telekomunikację Polską (5,4 proc.). Co czwarty badany wymienił innego operatora.

Dlaczego abonenci coraz częściej rezygnują z telefonów stacjonarnych? Najważniejsze kryterium to oczywiście cena. Prawie połowa osób, które już zrezygnowały z telefonu uważa, że był on po prostu za drogi.

Wyniki badania wskazują na wysoki stopień nasycenia usługami telekomunikacyjnymi. Telefon, niezależnie od wykorzystywanej technologii, posiada zdecydowana większość badanych (95,4 proc.). Prawie 41 proc. respondentów posiada zarówno telefon stacjonarny jak i komórkowy, a 44 proc. tylko telefon komórkowy. Korzystają oni w równym stopniu z telefonów abonamentowych jak i telefonów na kartę. Natomiast wśród dodatkowych telefonów w gospodarstwach domowych dominują telefony na kartę.

Zdaniem respondentów, średnia miesięczna opłata za korzystanie z telefonu komórkowego jest znacznie wyższa w przypadku telefonów na abonament (77 zł) niż przy popularnych pre-paidach (44 zł), czy mix-ach (38 zł).

Prawie 90 proc. gospodarstw domowych posiadających komputer ma w domu dostęp do sieci Internet, a ponad 70 proc. z nich korzysta z niego codziennie. Zdecydowana większość badanych (70 proc.) posiada łącze stacjonarne. Trzy na dziesięć osób (29,8 proc.) posiada łącze o prędkości od 1 Mb/s do 1,99 Mb/s. Ponad jedna piąta posiadaczy stałych łączy używa połączeń o prędkości od 2 Mb/s do 5,99 Mb/s.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r. – klienci indywidualni (PDF)

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r. – klienci instytucjonalni (PDF)

Prezentacja wyników (PPT)

dodajdo.com

Brak komentarzy: