środa, 10 lutego 2010

Treści audio i wideo opanowują sieć - raport Gemiusa

Korzystanie z materiałów multimedialnych w sieci stało się powszechne dla wielu polskich internautów. Potwierdzają to wnioski płynące z najnowszego raportu firmy badawczej Gemius SA, przygotowanego we współpracy z Grupą RMF i TVP – „Audio i wideo w sieci”. Wynika z niego, że ponad 80 proc. internautów miało kiedykolwiek kontakt z materiałami wideo w sieci, a ponad połowa korzystała z radia internetowego.

Raport „Audio i wideo w sieci” jest podsumowaniem wyników badania przeprowadzonego w styczniu 2010 roku na grupie 1200 internautów powyżej 14. roku życia. Dostarcza kompleksowych informacji na temat zachowań i opinii internautów korzystających z treści multimedialnych w sieci. „Komunikacja wielu podmiotów, działających na rynku internetowym, bazuje obecnie na wykorzystaniu materiałów audio i wideo. Wiedza o sposobie konsumpcji tych treści przez użytkowników stanowi podstawę dla firm kierujących swój przekaz marketingowy do określonych grup internautów” – mówi Wojciech Kołacz, Badacz w Zespole Badań Ilościowych, autor raportu „Audio i wideo w sieci”.

Nowe media na fali
Ponad 80 proc. badanych internautów deklaruje, że miało kiedykolwiek kontakt z materiałami wideo w sieci (z serwisami wideo, telewizją internetową lub telewizją peer-to-peer), a ponad połowa korzystała z radia internetowego. Najbardziej rozpowszechnione są serwisy wideo – skorzystało z nich blisko ¾ polskich internautów. Co więcej, użytkownicy wszystkich badanych środków przekazu treści audio i wideo w sieci deklarują częstsze korzystanie z nich w przyszłości.

Wykres 1. Kontakt z materiałami audio i wideo w sieci – „Czy kiedykolwiek skorzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów?”


Źródło: Gemius SA, gemiusReport „Audio i wideo w sieci”, styczeń 2010; N – wszyscy badani

Telewizja i radio w sieci – za i przeciw
Z badania wynika, że internauci częściej słuchają radia tradycyjnego niż internetowego – to pierwsze przyciąga regularnie 62 proc. badanych, z kolei online-owe stacje radiowe słuchane są choć raz w tygodniu przez co piątego użytkownika sieci (22 proc.). Liczniejsze grono internautów gromadzi również póki co tradycyjna telewizja – regularnie korzysta z niej 70 proc. użytkowników. Dużo większy odsetek niż w przypadku radia online, bo niemal połowa, deklaruje, że choć raz w tygodniu korzysta z internetowych serwisów wideo.

Mniejsza uciążliwość reklam oraz większa różnorodność dostępnych treści to atuty, które przemawiają za wyższością radia i telewizji internetowej nad tradycyjnymi wersjami tych mediów. Z drugiej strony, słuchacze radia online i widzowie telewizji w sieci przyznają, że większa rzetelność, wiarygodność i atrakcyjność przekazywanych informacji to atrybuty radia i telewizji w tradycyjnym wydaniu. Jest zatem wiele do zrobienia w kwestii zdobycia zaufania użytkowników do internetowych stacji radiowych i telewizyjnych.

Wykres 2. Radio internetowe a radio tradycyjne – „Zaznacz, które z wymienionych poniżej stwierdzeń bardziej pasują Twoim zdaniem do radia internetowego, a które bardziej do radia tradycyjnego.”


Źródło: Gemius SA, gemiusReport „Audio i wideo w sieci”, styczeń 2010; Podstawa procentowania: badani, którzy kiedykolwiek korzystali z radia internetowego (N=710)

Przyszłość multimediów w internecie
Zainteresowanie, jakim cieszą się materiały audio i wideo w sieci, pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój tych form przekazu w polskim internecie. „Zapewne przyczyniłoby się do tego przyjęcie przez rynek standardu badania treści audio i wideo w internecie, które dostarczy twardych danych na temat sposobu konsumpcji tego typu materiałów przez użytkowników. Możliwość powołania się na rzetelne i uznane przez cały rynek za standard dane jest podstawą do ocenienia potencjału reklamowego witryn” – podsumowuje Magdalena Wiktorska-Gąsiorowska, Brand Manager gemiusStream.


O badaniu
Badanie "Audio i wideo w sieci" zostało zrealizowane metodą CAWI za pomocą ankiet emitowanych losowo na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Kwestionariusz składał się z 38 pytań (w tym 8 pytań demograficznych). Badanie przeprowadzono w okresie od 5 do 18 stycznia 2010 roku. W ramach badania zebrano 1200 wypełnionych do końca kwestionariuszy od internautów w wieku powyżej 14 lat.
Aby dane były reprezentatywne dla całej grupy polskich internautów, odpowiedzi badanych analizowano
z wykorzystaniem wagi analitycznej skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu, pochodzących z badania Omnibus PBS (IX – XI 2009).

dodajdo.com

1 komentarz:

Blogger pisze...

QUANTUM BINARY SIGNALS

Professional trading signals sent to your cell phone every day.

Start following our signals NOW & gain up to 270% a day.