poniedziałek, 29 marca 2010

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w latach 2007-2009


Co roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadza wśród konsumentów badania ankietowe mające na celu poznanie ich opinii o rynku usług telekomunikacyjnych oraz określenie preferencji. Badania przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie wylosowanej z populacji ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej, w sposób umożliwiający przełożenie wyników otrzymanych w badaniu na całą populację Polski.
W roku 2007 próba badawcza wynosiła 1500 wywiadów, w 2008 – 1600, a w 2009 – 1602.

Jak zmieniały się preferencje osób korzystających z usług telekomunikacyjnych na przestrzeni trzech ostatnich lat? Jakie mogły być przyczyny zmian oraz jakie kroki regulacyjne powinny zostać podjęte, aby satysfakcja konsumentów z dostarczanych im usług byłą coraz większa?
Na te i inne pytania, odpowiada raport Rynek telekomunikacyjny w Polsce w latach 2007-2009 (PDF).

dodajdo.com

piątek, 26 marca 2010

IAB ADEX 2009


Wartość wydatków brutto na reklamę internetową w Polsce wyniosła 1 373 mln złotych w całym 2009 roku - wynika z badania IAB AdEx prowadzonego przez PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz IAB Polska. Internet nie tylko utrzymał dominującą pozycję jako najpopularniejszy kanał reklamowy zaraz po telewizji, ale co więcej osiągnął 11-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2008 (biorąc pod uwagę te same podmioty objęte badaniem rok do roku).

Raport podsumowujący wyniki badania IAB ADEX 2009 prowadzonego przez PwC Polska Sp. z o.o. (PPT).

dodajdo.com

środa, 24 marca 2010

Konsument w mediach społecznościowychEuro RSCG Sensors udostępniło raport z badania „KNOW: Konsument w mediach społecznościowych” przeprowadzonego przez IMAS International sp. Z o.o. we Wrocławiu na zlecenie Euro RSCG Sensors. Badanie miało formę ankiety internetowej i objęto nią osoby w wieku 18-64 zarejestrowane w internetowym panelu badawczym IMAS Online. Respondenci (n=538) to osoby, które korzystają z co najmniej dwóch serwisów społecznościowych raz w tygodniu.

Via Mediafun.

dodajdo.com

Seks Polaków w internecie - raport z badania


Niemal 1/3 internautów miała kontakt seksualny z osobą poznaną w sieci, 4 na 5 osób korzysta z internetu w poszukiwaniu informacji związanych z seksem, a co czwartej kobiecie proponowano w sieci kontakt seksualny w zamian za wynagrodzenie. Przedstawiamy wyniki badania seksualności polskich internautów przeprowadzonego na zlecenie firmy Polpharma, w którym wzięło udział ponad 10 000 Polaków.

Raport z badania "Seks Polaków w internecie" (PDF).


Informacje o badaniu

Badanie seksualności polskich internautów zostało zrealizowane na przełomie 2009 i 2010 roku. Celem badania była analiza zwyczajów seksualnych oraz zdrowia seksualnego Polaków (problemy, szukanie pomocy u specjalisty, stosowane środki poprawiające życie seksualne). Badanie stanowi element realizowanej przez Polpharmę kampanii informacyjnej na temat zdrowia seksualnego, w skład której wchodzą także takie inicjatywy, jak Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (OPZS), strona zlotysrodek.com poświęcona tematyce zdrowia i życia seksualnego, debaty na temat zdrowia seksualnego oraz działania w społecznościach online (m.in. Facebook.com/sekstozdrowie).

Autorem pytań do ankiety jest znany polski seksuolog i badacz naukowy - prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Badanie zostało udostępnione respondentom za pomocą kwestionariusza na stronie WWW (CAWI, ang. Computer Assisted Web Interview). Internauci kierowani byli do ankiety z różnych stron internetowych, w tym zapewniającego największy przekrój demograficzny serwisu społecznościowego nasza-klasa.pl. Ostatecznie ankietę wypełniło ponad 10 tysięcy osób.

Badanie zostało podzielone na 3 części. W każdej z nich omówione jest oddzielne zagadnienie w relacji seks - internet. W pierwszej części znalazły się pytania związane z satysfakcją seksualną, druga część dotyczy zdrowia seksualnego, a ostatnia poświęcona jest tematyce seksu i zdrady w internecie.

Wybrane wyniki badania

1. Satysfakcja seksualna

Z badania wynika, że przeciętny wiek inicjacji seksualnej polskiego internauty wynosi 18,8 lat. Respondenci najczęściej wskazują, że w ciągu życia mieli 2 lub 3 partnerów seksualnych. Kobiety częściej niż mężczyźni przyznają się do kontaktów seksualnych z osobami tej samej płci.
Internauci najczęściej deklarują odbywanie 2-3 stosunków seksualnych w ciągu tygodnia. Najaktywniejsze są pod tym względem osoby w wieku 25-30 lat. Deklarowana średnia długość stosunku wynosi 17,8 minuty. Ponad połowa internautów odczuwa spełnienie podczas aktu seksualnego. Najczęściej przeżywają je osoby w wieku 36-40 lat.

Z badania wynika, że ponad 2/5 badanych, którzy przeszli inicjację seksualną, wykorzystuje środki urozmaicające życie seksualne. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu obecne na rynku żele oraz bielizna erotyczna. Seks oralny uprawia 4/5 internatów, a dwa razy mniej zadeklarowało, że odbyło stosunek analny. Do masturbacji przyznała się większość badanych - 95% mężczyzn i 85% kobiet.

Zdecydowana większość pytanych internautów jest zadowolona ze swojego życia seksualnego. Co prawda zadowolenie maleje wraz z wiekiem, jednak nie jest to spadek znaczny. Jeżeli chodzi o obawy dotyczące życia seksualnego, to kobiety najczęściej wskazywały ocenę atrakcyjności przez partnera/partnerkę, a mężczyźni - ocenę sprawności seksualnej przez partnerkę/partnera.

Polscy internauci przyznają się do kontaktów poza związkiem (2/5 badanych). Częściej zdradzają mężczyźni niż kobiety. Stosunek do wiary deklarowany przez respondentów miał wpływ na wyniki - do zdrady przyznała się 1/3 wierzących i praktykujących w porównaniu z ponad połową wierzących i niepraktykujących oraz niewierzących.

2. Zdrowie seksualne polskich internautów

Z raportu otrzymujemy informacje na temat zagadnień dotyczących zdrowia seksualnego polskich internautów. 2/3 respondentów miała problemy związane z seksem, jednak internauci niechętnie zgłaszają się do specjalisty - po pomoc profesjonalną udało się tylko 6,7% respondentów. Rzadko również sięgano po środki farmakologiczne poprawiające sprawność seksualną (mniej niż 10%), dotyczyło to zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Z pytaniem na temat seksu respondenci najchętniej zwróciliby się do przyjaciela (kobiety) lub seksuologa (mężczyźni). Tylko połowa osób, które miały kontakty seksualne poza związkiem, podczas ostatniego takiego kontaktu użyła prezerwatywy. Używanie prezerwatywy w takiej sytuacji jest znacznie bardziej rozpowszechnione wśród młodszych respondentów (poniżej 35 r.ż.).

3. Seks w internecie

Do kontaktu seksualnego z osobą poznaną w Internecie przyznaje się 3 na 10 respondentów - najczęściej są to osoby w wieku 26-30 lat. 2/5 respondentów rozmawia na tematy seksu z osobami poznanymi w Internecie. Jednak internauci w zdecydowanej większości (ponad 89%) oceniają seks wirtualny jako mniej satysfakcjonujący od seksu „w realu".

Internet stanowi źródło informacji o seksie dla większości badanych (4 na 5 respondentów). Treściami poszukiwanymi w internecie były najczęściej materiały o charakterze erotycznym (mężczyźni) oraz porady dotyczące technik seksualnych (kobiety).

1/3 pytanych przyznała, że odbyła stosunek seksualny z osobą poznaną w internecie. Co czwartej kobiecie korzystającej z Internetu proponowano kontakt seksualny w zamian za wynagrodzenie. Rozumienie zdrady w internecie jest inne wśród kobiet i wśród mężczyzn. Podejście mężczyzn jest znacznie bardziej przyzwalające.

Informacja o podmiotach biorących udział w projekcie:

Badanie zostało zrealizowane z inicjatywy i na zlecenie Polpharmy. Pytania do ankiety przygotował prof. Zbigniew Izdebski. Za realizację ankiety odpowiedzialne było Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Za promocję badania (wraz z pozyskiwaniem respondentów) odpowiadała agencja 121PR.

dodajdo.com

Shopcamp III Gdańsk13 marca odbyła się 3 edycja Shopcamp.

Agenda wyglądała nastepująco:

1. Marcin Treder oraz Wiktor Mazur (nokaut.pl) "Widziały gały co kupowały…"

2. Mirek Wąsowicz (Netmining) "Re-targetowanie utraconych sprzedaży"

3. Marcin Cebula (DotPay S.A.) "DotPay w roli optymalnego partnera rozliczeniowego."

4. Krzysztof Bartnik (ekomercyjnie.pl) "Sekret do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu e-sklepu"

5. Piotr Majewski (Ekademia.pl, MajewskiBC.pl) "Strategie budowania lojalności Klientów"

6. Norbert Trudziński (neosport.pl) "Jak zarabiać 10 tysięcy miesięcznie w ecommerce"

7. Adam Zygalewicz - "Wykorzystaj społeczność do ulepszania swojego sklepu"

8. Jakub Górnicki (Mixxt.de, Prezi.com, KosmoShow) "Face commerce" – o wyzwaniach ecommerce na Facebooku"

9. Grzegorz Rusiecki (kubanskie.pl) "Usability w praktyce – badanie sklepu z klientem, na żywo!"

10. Viren Bhandari (skarpetkowo.pl) "Prawdziwa komunikacja przez Internet"

11. Konrad Latkowski (VEDIA S.A.) "Potęga niskobudżetowego PRu"

12. "Tomek Komercyjny" (blog e-komers.pl) "Wnioski z 25 nietypowych pytań zadanych sklepom internetowym"

dodajdo.com

czwartek, 18 marca 2010

Mobilność 2010
Poniżej relacja z debaty dotyczacej korzystania z mobilnego internetu. Udział w niej wzięli: Krzysztof Krejtz z Instytutu Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji SWPS (autor badania iPlusa „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na jakośż życia Polaków”) Mateusz Halawa z Instytutu Kultury i Komunikowania SWPS oraz znany bloger, Maciej Budzich z Mediafun.pl.

dodajdo.com

Rynek aplikacji mobilnych


Firma Chetan Sharma Consulting opublikowała raport (PDF) dotyczący rynku aplikacji mobilnych wraz z prognozami rozwoju.
Rok 2010 ma upłynąć pod znakiem szybkiego rozwoju rynku aplikacji mobilnych.

dodajdo.com

Gemius o rynku reklamy internetowej w Polsce

Co trzecią kreacją reklamową w polskim internecie korzystającą z systemu gemiusDirectEffect jest double billboard. Najwyższym wskaźnikiem CTR cieszy się toplayer, z kolei największa liczba wyświetlanych kreacji reklamowych należy do podmiotów reprezentujących branżę telekomunikacyjną oraz finansową. Oto wnioski płynące z grudniowego raportu o rynku reklamy internetowej w Polsce, przygotowanego przez firmę badawczą Gemius SA.

gemiusAdMonitor to nowy projekt Gemius SA, który opiera się na wtórnej analizie danych pochodzących z badania gemiusDirectEffect dla wszystkich kampanii trwających w danym miesiącu.

gemiusDirectEffect jest bardzo popularnym na polskim rynku narzędziem pomiaru skuteczności kampanii reklamowych – system gromadzi dane dotyczące większości reklam typu display i mailing emitowanych w polskim internecie. Zagregowanie tych danych pozwala nam określić intensywność prowadzonych działań reklamowych, najpopularniejsze formy kreacji reklamowych oraz udział kampanii poszczególnych branż w rynku reklamy internetowej w naszym kraju” – mówi Rafał Sobiczewski, Starszy Specjalista ds. badań e-marketingowych w Gemius.

Najpopularniejsze formy kreacji reklamowych
W grudniu 2009 roku najpopularniejszym typem kreacji, stanowiącym niemal 36 proc. wszystkich form wykorzystywanych w kampaniach reklamowych w internecie, jest double billboard (750 x 200). Na kolejnych miejscach znalazły się boks/rectangle (300 x 250) – 18,4 proc – oraz billboard (750 x 100) – 8,1 proc. Największa średnia liczba emisji na kreację – ponad 4,5 miliona – przypada na halfpage (300 x 600). Z kolei najwyższym wskaźnikiem CTR (Click Through Ratio), będącym miarą skuteczności reklamy wyrażonym w odsetku emisji zakończonych kliknięciem, charakteryzuje się toplayer.

Wysoki wskaźnik CTR dla toplayera może być spowodowany dużym poziomem intruzywności tej kreacji. Toplayer jest formą reklamową, która pojawia się nad wyświetlaną stroną. Powoduje to, że część kliknięć w tę kreację może być przypadkowa i wynika na przykład z chęci jej zamknięcia” – wyjaśnia Marcin Dukat, Kierownik Zespołu Desk Research w Gemius.

Wykres. Piętnaście najpopularniejszych form kreacji – średni CTR (Click Through Ratio)


Źródło: gemiusDirectEffect, grudzień 2009

Znacznie bardziej skuteczna niż formy displayowe, jeśli chodzi o średni CTR, jest reklama mailingowa – w link w niej zamieszczony w grudniu 2009 roku kliknął co dziesiąty internauta (10,2 proc.), który otworzył wiadomość.

Telekomunikacja i finanse dominują w sieci
Największy udział w rynku mają reklamy produktów i usług telekomunikacyjnych – stanowią one niemal 20 proc. wszystkich kampanii typu display. Na drugim miejscu, z wynikiem 13,7 proc. znalazły się kreacje branży finansowej. Jednak najskuteczniejsze pod względem CTR kampanie reklamowe prowadzą firmy działające w branży sprzętów domowych, mebli i artykułów dekoracyjnych (CTR=0,45 proc.). Znacznie ustępują im telekomunikacja i motoryzacja (średni CTR wynosi tu po 0,24 proc.).

W reklamie mailingowej, podobnie jak w przypadku kreacji displayowych, dominują takie branże jak telekomunikacja i finanse – stanowią one niemal połowę (49,6 proc.) wszystkich tego typu kampanii. Najwyższy średni wskaźnik CTR mają jednak reklamy produktów spożywczych (26,1 proc.).

Przygotowywany cyklicznie raport gemiusAdMonitor to cenne źródło informacji dla osób zajmujących się reklamą internetową. Szczegółowa analiza danych, prezentowanych w odstępach miesięcznych, pozwoli na zauważenie ciekawych trendów panujących na rynku reklamy online w naszym kraju.

dodajdo.com

czwartek, 11 marca 2010

Agnieszczak w papilotach (VIDEO)

Tym razem rozmówcą Rafał Agnieszczaka był Krzysztof Gagacki z Papilot.pl.

dodajdo.com

Evoke - ARG od Banku ŚwiatowegoEvoke - to Alternate Reality Game przygotowana przez bank Światowy. Ruszyła na początku marca br i potrwa 10 tygodni.

Gra jest dostepna pod adresem www.urgentevoke.com.

dodajdo.com

TEDx Warsaw

 

5 marca 2010 odbyła się w Warszawie konferencja TEDx. TED pochodzi od angielskich słów Technology, Entertainment, Design (technologia, rozrywka, projekt), a x w nazwie oznacza, że jest to lokalna inicjatywa.
Tematem spotkania była komunikacja.

Relacja video dzięki streamonline.pl.

dodajdo.com

poniedziałek, 8 marca 2010

Liczba internautów na świecie od 1998 do 2008Pod tym adresem, znajduje się ciekawa infografika przygotowana przez BBC, pokazująca liczbę internautów w poszczególnych krajach od 1998 do 2008 roku.

dodajdo.com

czwartek, 4 marca 2010

Zakupy na obcasach! - raport Ceneo


W lutym portal Ceneo.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników ankietę mającą na celu zbadanie preferencje zakupowe polskich internautek. Na podstawie badania zarysował się profil kobiety zaopatrującej się w wirtualnych sklepach. Respondentki zostały zapytane także, o wymarzony prezent, którego jeszcze nie otrzymały od swojego partnera – w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet lista padających odpowiedzi może być cenna wskazówką dla panów.

Kim jest e-konsumentka? To młoda kobieta, mężatka z wykształceniem wyższym mieszkająca w dużym mieście. W internecie najczęściej rozgląda się za ubraniami, butami i dodatkami. Zakup sprzętu RTV/AGD chętnie konsultuje ze swoim partnerem. Często dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zakupionych przedmiotów na forach internetowych. O czym marzy? Jeśli jeszcze nie dostała wymarzonego prezentu (bo przeważnie mówi wprost o tym, co chciałaby otrzymać), to najlepiej kupić jej biżuterię – złoty pierścionek będzie idealny. Uwielbia kupować markowe produkty, ale ma mocne obiekcje dotyczące kupowania żywności on-line. Głównym atutem wirtualnych sklepów są dla niej atrakcyjne ceny produktów, ale inne aspekty (np. opis produktu, komentarze internautów czy galeria zdjęć produktu) są również w jej odczuciu bardzo istotne.

Gdyby wybrać najczęściej padające odpowiedzi, to właśnie tak w kilku zdaniach można byłoby opisać kobietę kupującą on-line. Oczywiście jest to mocne uogólnienie, bo na poszczególne pytania każda z pań odpowiadała inaczej. W raporcie znajdziemy m.in. informacje dotyczące wieku, wykształcenia, sytuacji osobistej czy też najczęściej odwiedzanych kategorii w internetowych sklepach przez płeć piękną.

Raport Zakupy na obcasach! (PDF).

dodajdo.com

wtorek, 2 marca 2010

Internet 2009

dodajdo.com

poniedziałek, 1 marca 2010

Rewolucja w komunikacji - Połączeni/podłączeniBadanie „Młodzi i Media”, poświęcone sposobom konsumpcji mediów przez młode pokolenie, to temat, któremu poświęcone zostało ostatnie seminarium z cyklu „Rewolucja w komunikacji”. Spotkanie „Połączeni/podłączeni” było oficjalną premierą raportu projektu badawczego „Młodzi i media” i odbyło się 24 lutego 2010 r. w siedzibie Gazeta.pl.

Raport jest zwieńczeniem rocznego projektu badawczego zrealizowanego przez Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod kierunkiem dr. Mirosława Filiciaka. Dziewięcioosobowy zespół medioznawców, socjologów i antropologów postawił sobie zadanie pokazania, jak nowe technologie wpisują się w życie młodych ludzi w Polsce. Kluczowym elementem projektu było przeprowadzone na przełomie sierpnia i września dwutygodniowe badanie etnograficzne, podczas którego badacze poznawali życie licealistów i licealistek w trzech miastach Polski.
W trakcie spotkań, wywiadów, ale też wspólnych wycieczek oraz imprez poznali i rozmawiali z 137 młodymi osobami. Licealiści pokazali im swój świat oraz opowiedzieli o życiu codziennym w epoce cyfrowych mediów i sieciowej komunikacji.

Raport badania "Młodzi i Media" (PDF).

Relacja VIDEO ( dzięki Mediafun) - część 1 i część 2.

dodajdo.com