czwartek, 18 marca 2010

Gemius o rynku reklamy internetowej w Polsce

Co trzecią kreacją reklamową w polskim internecie korzystającą z systemu gemiusDirectEffect jest double billboard. Najwyższym wskaźnikiem CTR cieszy się toplayer, z kolei największa liczba wyświetlanych kreacji reklamowych należy do podmiotów reprezentujących branżę telekomunikacyjną oraz finansową. Oto wnioski płynące z grudniowego raportu o rynku reklamy internetowej w Polsce, przygotowanego przez firmę badawczą Gemius SA.

gemiusAdMonitor to nowy projekt Gemius SA, który opiera się na wtórnej analizie danych pochodzących z badania gemiusDirectEffect dla wszystkich kampanii trwających w danym miesiącu.

gemiusDirectEffect jest bardzo popularnym na polskim rynku narzędziem pomiaru skuteczności kampanii reklamowych – system gromadzi dane dotyczące większości reklam typu display i mailing emitowanych w polskim internecie. Zagregowanie tych danych pozwala nam określić intensywność prowadzonych działań reklamowych, najpopularniejsze formy kreacji reklamowych oraz udział kampanii poszczególnych branż w rynku reklamy internetowej w naszym kraju” – mówi Rafał Sobiczewski, Starszy Specjalista ds. badań e-marketingowych w Gemius.

Najpopularniejsze formy kreacji reklamowych
W grudniu 2009 roku najpopularniejszym typem kreacji, stanowiącym niemal 36 proc. wszystkich form wykorzystywanych w kampaniach reklamowych w internecie, jest double billboard (750 x 200). Na kolejnych miejscach znalazły się boks/rectangle (300 x 250) – 18,4 proc – oraz billboard (750 x 100) – 8,1 proc. Największa średnia liczba emisji na kreację – ponad 4,5 miliona – przypada na halfpage (300 x 600). Z kolei najwyższym wskaźnikiem CTR (Click Through Ratio), będącym miarą skuteczności reklamy wyrażonym w odsetku emisji zakończonych kliknięciem, charakteryzuje się toplayer.

Wysoki wskaźnik CTR dla toplayera może być spowodowany dużym poziomem intruzywności tej kreacji. Toplayer jest formą reklamową, która pojawia się nad wyświetlaną stroną. Powoduje to, że część kliknięć w tę kreację może być przypadkowa i wynika na przykład z chęci jej zamknięcia” – wyjaśnia Marcin Dukat, Kierownik Zespołu Desk Research w Gemius.

Wykres. Piętnaście najpopularniejszych form kreacji – średni CTR (Click Through Ratio)


Źródło: gemiusDirectEffect, grudzień 2009

Znacznie bardziej skuteczna niż formy displayowe, jeśli chodzi o średni CTR, jest reklama mailingowa – w link w niej zamieszczony w grudniu 2009 roku kliknął co dziesiąty internauta (10,2 proc.), który otworzył wiadomość.

Telekomunikacja i finanse dominują w sieci
Największy udział w rynku mają reklamy produktów i usług telekomunikacyjnych – stanowią one niemal 20 proc. wszystkich kampanii typu display. Na drugim miejscu, z wynikiem 13,7 proc. znalazły się kreacje branży finansowej. Jednak najskuteczniejsze pod względem CTR kampanie reklamowe prowadzą firmy działające w branży sprzętów domowych, mebli i artykułów dekoracyjnych (CTR=0,45 proc.). Znacznie ustępują im telekomunikacja i motoryzacja (średni CTR wynosi tu po 0,24 proc.).

W reklamie mailingowej, podobnie jak w przypadku kreacji displayowych, dominują takie branże jak telekomunikacja i finanse – stanowią one niemal połowę (49,6 proc.) wszystkich tego typu kampanii. Najwyższy średni wskaźnik CTR mają jednak reklamy produktów spożywczych (26,1 proc.).

Przygotowywany cyklicznie raport gemiusAdMonitor to cenne źródło informacji dla osób zajmujących się reklamą internetową. Szczegółowa analiza danych, prezentowanych w odstępach miesięcznych, pozwoli na zauważenie ciekawych trendów panujących na rynku reklamy online w naszym kraju.

dodajdo.com

1 komentarz:

Blogger pisze...

Quantum Binary Signals

Professional trading signals sent to your cell phone every day.

Start following our signals right now & earn up to 270% a day.