poniedziałek, 29 marca 2010

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w latach 2007-2009


Co roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadza wśród konsumentów badania ankietowe mające na celu poznanie ich opinii o rynku usług telekomunikacyjnych oraz określenie preferencji. Badania przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie wylosowanej z populacji ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej, w sposób umożliwiający przełożenie wyników otrzymanych w badaniu na całą populację Polski.
W roku 2007 próba badawcza wynosiła 1500 wywiadów, w 2008 – 1600, a w 2009 – 1602.

Jak zmieniały się preferencje osób korzystających z usług telekomunikacyjnych na przestrzeni trzech ostatnich lat? Jakie mogły być przyczyny zmian oraz jakie kroki regulacyjne powinny zostać podjęte, aby satysfakcja konsumentów z dostarczanych im usług byłą coraz większa?
Na te i inne pytania, odpowiada raport Rynek telekomunikacyjny w Polsce w latach 2007-2009 (PDF).

dodajdo.com

Brak komentarzy: