czwartek, 1 kwietnia 2010

E-sądy po polsku - ranking stron internetowych sądów


Drugie wydanie rankingu i badania stron internetowych polskich sądów okręgowych i apelacyjnych ma w założeniu zachęcić władze sądów i Ministerstwo Sprawiedliwości do kontynuowania dyskusji i wprowadzania pozytywnych zmian w dziedzinie wykorzystania Internetu w wymiarze sprawiedliwości.

Przygotowany w 2008 r. pierwszy raport uwydatnił wiele błędów, niedociągnięć i braków w stosowaniu nowoczesnych metod komunikacji z sądami. Autorzy tegorocznego pracowania stawiają sobie za cel nie tylko ocenę zmian wprowadzonych po pierwszym badaniu, ale także zainicjowanie kolejnych pozytywnych trendów. Podtrzymują przy tym postawiony poprzednio postulat docelowego utworzenia jednolitego, zarządzanego centralnie serwisu www polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Analizę serwisów sądowych przeprowadzono pod kątem merytorycznym oraz technicznym. Ocena merytoryczna opierała się na kryteriach użyteczności informacji zawartych w serwisach dla tzw. przeciętnego obywatela, roli serwisu www w promowaniu wymiaru sprawiedliwości i podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa oraz badaniu jakości i zgodności z prawem obowiązkowych stron Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonych przez sądy. Kryteria techniczne uwzględniały ocenę kompozycji stron (layoutu), łatwość nawigacji i dostępność.

Raport „E-SĄDY PO POLSKU – ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych” (PDF).

dodajdo.com

Brak komentarzy: