czwartek, 24 czerwca 2010

Domeny i hosting - raport Interaktywnie.com


Pierwsze trzy miesiące 2010 roku to kolejny domenowy rekord Polski. Nigdy wcześniej Polacy nie zarejestro¬wali tylu nowych adresów internetowych z końcówką .pl. Od stycznia do marca Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, nadzorująca rynek krajowych domen w Polsce zanotowała powstanie dokładnie 286 295 nowych polskich domen. To oznacza, że każdego dnia rejestrowano 3185 nowych.

Szczegóły w raporcie Interaktywnie.com Domeny i hosting [PDF].

dodajdo.com

Społeczności wirtualne


Chcąc uchwycić opinie Polaków na temat portali społecznościowych, a także zaangażowanie w ich tworzenie – głównie poprzez aktywne uczestnictwo – ankieterzy CBOS-u zapytali respondentów korzystających z internetu, czy są zarejestrowani w jakimś portalu społecznościowym, a także jakie są tego powody i konsekwencje. Ponadto przedstawili badanym kilka stwierdzeń dotyczących funkcjonowania serwisów społecznościowych prosząc ich o opinie na ten temat.

Raport Społeczności wirtualne [PDF].

dodajdo.com

Internet mobilny a studenci


Interaktywnie.com opublikowało raport z badania, które miało na celu sprawdzenie, jakie są zależnosci pomiędzy intensywnym korzystaniem z usług mobilnego dostępu do Internetu a stylem funkcjonowania w życiu akademickim studentów, efektami nauki oraz umiejętnością przyswajania wiadomości zorganizowanych w sposób liniowy i hipertekstowy.

Raport Internet mobilny a studenci [PDF].

dodajdo.com

piątek, 18 czerwca 2010

Tożsamość online


Pew Internet & American Life Project opublikowało raport dotyczący monitorowania przez internautów informacji na swój temat oraz wyszukiwania informacji na temat innych.
I tak np. 57% dorosłych internautów używa do tego celu wyszukiwarek (wzrost z 47% w 2006 roku). 46% dorosłych ma swoje profile na stronach sieci społecznościowych - wzrost z 20% w 2006 rok.

Więcej w raporcie Reputation Management and Social Media [PDF].

dodajdo.com

czwartek, 17 czerwca 2010

Przyszłość internetu


Lee Rainie z Pew Research Center's Internet & American Life Project zebrał opinie ekspertów na temat internetu w roku 2020.

dodajdo.com

czwartek, 10 czerwca 2010

Raport strategiczny IAB za 2009 r.IAB opublikowało raport strategiczny za rok 2009.
Raport można pobrać po uprzedniej rejestracji.

dodajdo.com

Trendy w internecie


Najświeższa porcja internetowych trendów od agencji Morgan Stanley.

dodajdo.com

środa, 2 czerwca 2010

Ewolucja telewizji

dodajdo.com

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu


UKE przeprowadził analizę, której celem jest porównanie cen detalicznych za dostęp do Internetu w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Została także określona pozycja Polski oraz proponowane kroki regulacyjne w tym zakresie.

Z przeprowadzonej analizy wynika między innymi, że:

- ceny detaliczne zaproponowane konsumentom przez polskich operatorów telekomunikacyjnych są niższe od średnich europejskich cen detalicznych w rozbiciu na poszczególne przedziały przepływności nawet o około 54 %,

- ceny detaliczne oferowane przez TP SA w przeważającej ilości przypadków są atrakcyjniejsze dla polskich konsumentów niż podobne oferty o takich samych cechach skierowane do konsumentów w USA oraz innych krajach europejskich

- oferta cenowa TP SA i oferta cenowa operatora alternatywnego znajdują się na poziomie poniżej średniej europejskiej dla poszczególnych przepływności oraz na poziomie niższym w porównaniu do poszczególnych ofert operatorów UE

- Na tle operatorów europejskich i światowych bardzo korzystnie wypadła średnia miesięczna cena detaliczna za dostęp do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów (PDF).

dodajdo.com