środa, 2 czerwca 2010

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu


UKE przeprowadził analizę, której celem jest porównanie cen detalicznych za dostęp do Internetu w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Została także określona pozycja Polski oraz proponowane kroki regulacyjne w tym zakresie.

Z przeprowadzonej analizy wynika między innymi, że:

- ceny detaliczne zaproponowane konsumentom przez polskich operatorów telekomunikacyjnych są niższe od średnich europejskich cen detalicznych w rozbiciu na poszczególne przedziały przepływności nawet o około 54 %,

- ceny detaliczne oferowane przez TP SA w przeważającej ilości przypadków są atrakcyjniejsze dla polskich konsumentów niż podobne oferty o takich samych cechach skierowane do konsumentów w USA oraz innych krajach europejskich

- oferta cenowa TP SA i oferta cenowa operatora alternatywnego znajdują się na poziomie poniżej średniej europejskiej dla poszczególnych przepływności oraz na poziomie niższym w porównaniu do poszczególnych ofert operatorów UE

- Na tle operatorów europejskich i światowych bardzo korzystnie wypadła średnia miesięczna cena detaliczna za dostęp do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów (PDF).

dodajdo.com

Brak komentarzy: