czwartek, 15 lipca 2010

BInAR: 90 proc. badanych słucha radia online


Aż 90 proc. osób, które wzięły udział w Badaniu Internetowego Audytorium Radia BInAR, słucha radia w sieci, a prawie trzy czwarte z nich włącza stację w Internecie przynajmniej raz w tygodniu.
Właśnie zakończyła się pierwsza edycja tego cyklicznego badania, wykonanego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych.

89 proc. ankietowanych zadeklarowało słuchanie radia w Internecie. Co trzeci (29 proc.) odpowiedział, że słucha radia w Internecie bardzo często. Prawie 2/3 respondentów (65 proc.) korzysta z tej formy od minimum roku. Respondenci najczęściej słuchają radia raz w tygodniu (21 proc.), 2-3 razy w tygodniu (24 proc.) i codziennie lub prawie codziennie (28 proc.). Okazuje się, że im częściej słuchacz włącza radio w sieci, tym dłużej go słucha. Blisko połowa respondentów, którzy słuchają radia online codziennie lub prawie codziennie, spędza przy nim co najmniej 3 godziny w ciągu doby.

Badanie Internetowego Audytorium Radia - BinAR (PDF).

dodajdo.com