wtorek, 28 września 2010

Internet w 2025 roku


Cisco oraz Global Business Network (GBN) Grupy Monitor, opublikowały raport "Ewolucja Internetu" [PDF]. Raport omawia siły napędowe i czynniki niepewności, których kombinacja ukształtuje Internet w perspektywie najbliższych 15 lat.

Raport koncentruje się na czterech scenariuszach, które przedstawiają pełne wyzwań i odmienne drogi możliwego rozwoju świata:

PŁYNNE GRANICE: Świat, w którym Internet staje się wszechobecny i działa odśrodkowo. Postęp technologiczny sprawia, że dostęp do Internetu i urządzenia stają się coraz bardziej przystępne cenowo (pomimo ograniczonych inwestycji w rozbudowę sieci), zaś globalizacja biznesu i ostra konkurencja zapewniają szybkie zaspakajanie różnorodnych potrzeb na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach i miejscach.

NIEPEWNY ROZWÓJ: Świat, w którym silne uzależnienie od Internetu jest zahamowane, zarówno jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Bezlitosne ataki hakerów kierujących się różnymi motywami są w stanie przełamać środki ochrony stosowane przez władze i organizacje międzynarodowe. Powstają bezpieczne rozwiązania alternatywne, ale są one bardzo kosztowne.

NIESPEŁNIONE OBIETNICE: Skromny rozwój Internetu spowodowany przedłużającą się stagnacją gospodarczą w wielu krajach. Brak jest przełomowych technologii, które kompensują te czynniki hamujące, a polityka protekcjonistyczna w odpowiedzi na kryzys gospodarczy pogarsza tylko sytuację, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem rozpowszechnienia technologii sieciowych.

PĘKANIE W SZWACH: Świat, w którym Internet staje się ofiarą własnego sukcesu. Zapotrzebowanie na usługi IP rośnie w sposób niepohamowany, ale ograniczenia pojemności i występujące wąskie gardła stwarzają lukę pomiędzy oczekiwaniami a realiami użycia Internetu. Międzynarodowe standardy technologiczne nie są przyjmowane, między innymi wskutek gwałtownej negatywnej reakcji w skali globalnej na dziesięciolecia dominacji USA w dziedzinie technologii.

dodajdo.com

Facebook – Fakty i liczby (infografika)

Historia Facebooka, dane statystyczne, najpopularniejsze strony fanów – na olbrzymiej infografice:

Facebook - Fakty i Liczby

Powyższa polska wersja językowa powstała we wrześniu 2010, jest dostępna pod adresem http://www.siteimpulse.com.

dodajdo.com

środa, 22 września 2010

Do 2020 r. w całej Europie będzie dostęp do internetu szerokopasmowegoW dniu 20 września 2010 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący szerokopasmowego dostępu do Internetu (Broadband Communication).

W świetle komunikatu Komisji do 2020 r. wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej będą mieli zapewniony dostęp do Internetu o przepustowości 30 Mb/s, a co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych powinno otrzymać dostęp do Internetu o przepustowości 100 MB/s.

dodajdo.com

niedziela, 19 września 2010

Social business report


Netrospex opublikował nowy raport dotyczący korzystanie z social media przez firmy amerykańskie.

Pełny raport "Social business" [PDF].

dodajdo.com

czwartek, 16 września 2010

Mobilne aplikacje


Ostatnie badanie Pew Research Center's Internet & American Life Project pokazuje, że spośród 1 na 3 Amerykanów posiada telefon komórkowy z aplikacjami, ale tylko co 4 z tej grupy z nich korzysta.

Więcej w raporcie The Rise of Apps Culture.

dodajdo.com

czwartek, 9 września 2010

Internet w pracy - raport z badania


Internet stał się jednym z najważniejszych narzędzi pracy. Wraz z jego rozwojem pojawiły się nowe, nieznane wcześniej zjawiska społeczno – ekonomiczne. Pojawiły się nowe możliwości oraz zagrożenia dla funkcjonowania firm oraz pracowników. Prezentowany raport skierowany jest zarówno do właścicieli, pracowników jak i konsultantów zajmujących się doradztwem biznesowym.

Pierwszy etap badania został przeprowadzony w październiku 2009 roku. Badania były prowadzone wyłącznie w internecie za pomocą losowo wyświetlanych zaproszeń do wypełnienia ankiety. Zaproszenia emitowane były na polskich portalach internetowych: Interia.pl, Onet.pl, Wirtualna Polska, Gazeta.pl, które w skali miesiąca docierają do ponad 90% polskich internautów. Ankiety zostały przygotowane przez badaczy, zrealizowane zaś przez firmę Polskie Badania Internetu (PBI).

Internet w pracy - I ogólnopolskie badanie pracowników - raport z badania [PDF].

dodajdo.com