środa, 29 czerwca 2011

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 rokuRaport przedstawia stan i rozwój poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego: dostępu do Internetu, telefonii ruchomej oraz stacjonarnej wraz z perspektywami ich rozwoju. Szczególny nacisk został położony na zmiany cen usług detalicznych.

Dokument sporządzono na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności telekomunikacyjnej za rok 2010, jak również przy wykorzystaniu zasobów analitycznych będących w posiadaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Główne trendy polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2010 roku to spadające ceny i jednocześnie rosnąca dostępność usług. Rozwój konkurencji otworzył użytkownikowi perspektywę wyboru dostosowanej do indywidualnych potrzeb oferty. To pobudziło wzrost wykorzystania usług telekomunikacyjnych, szczególnie w segmentach telefonii ruchomej i dostępu do sieci Internet.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku [PDF].

dodajdo.com

środa, 1 czerwca 2011

Raport Mobile 2011


Raport Mobile 2011 to pierwsza publikacja Internet Standard poświęcona rynkowi mobilnemu. W raporcie przedstawiono i poddano analizie najnowsze trendy związane z dynamicznym rozwojem rynku mobilnego oraz prezentujemy gotowe rozwiązania, które już teraz z powodzeniem wykorzystywane są w branży m-commerce i m-marketingu. W publikacji Raport Mobile 2011 m.in.: analiza globalnych i lokalnych trendów mobilnych, smartfony i tablety na Świecie i w Polsce, trendy m-commerce, przegląd ofert polskich banków w sektorze mobile, charakterystyka technologii NFC, mobilne płatności, mobilny marketing: sieci reklamowe, geolokalizacja, augumented reality, kody QR, mobile dla wydawców, mobilne social media i ryzrywka, porówananie mobilnych systemów operacyjnych, najlepsze aplikacje biznesowe.... i wiele więcej!

Raport Mobile 2011 [zip].

dodajdo.com