środa, 29 czerwca 2011

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 rokuRaport przedstawia stan i rozwój poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego: dostępu do Internetu, telefonii ruchomej oraz stacjonarnej wraz z perspektywami ich rozwoju. Szczególny nacisk został położony na zmiany cen usług detalicznych.

Dokument sporządzono na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności telekomunikacyjnej za rok 2010, jak również przy wykorzystaniu zasobów analitycznych będących w posiadaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Główne trendy polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2010 roku to spadające ceny i jednocześnie rosnąca dostępność usług. Rozwój konkurencji otworzył użytkownikowi perspektywę wyboru dostosowanej do indywidualnych potrzeb oferty. To pobudziło wzrost wykorzystania usług telekomunikacyjnych, szczególnie w segmentach telefonii ruchomej i dostępu do sieci Internet.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku [PDF].

dodajdo.com

1 komentarz:

jacob wallace pisze...

Absolutely love this series, thank you for all of the great info.
http://www.massmail4u.com/